A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Inne

Badania oparte na praktyce (practice-based research) jako strategia łączenia praktyki i nauki

Okres realizacji: 2023-2024
Zespół badawczy EUROREG: Kamila Lewandowska (kierowniczka projektu), Artem Chumachenko, Adam Płoszaj

Projekt koncentruje się na badaniach opartych na praktyce (PBR) – formie badań, które są oparte na praktyce zawodowej, informują o niej i mają na celu jej poprawę. W ciągu ostatnich dwóch dekad wzrosło zainteresowanie PBR w różnych i pozornie odrębnych obszarach działalności badawczej, takich jak zdrowie publiczne, praca socjalna, edukacja czy sztuki kreatywne. Wiele analiz podkreśla, że poprzez uczynienie badań bardziej istotnymi dla środowiska praktyki (takiego jak ośrodki kliniczne, szkoły, miejsca pracy itp.), możemy lepiej rozwiązywać rzeczywiste problemy i bieżące potrzeby społeczne. Potencjał PBR, który jest prowadzony w praktyce i ośrodkach społecznych oraz we współpracy z praktykami i społecznościami, a nie przez samych naukowców, leży w jego zdolności do rozwiązywania globalnych problemów poprzez zwiększenie lokalnego znaczenia badań naukowych.

Podczas gdy potencjał PBR został podkreślony w kilku opracowaniach, niewiele wiemy o tym, w jakim stopniu PBR został faktycznie wykorzystany, w jaki sposób został wykorzystany i w jakich obszarach badawczych. Celem niniejszego projektu badawczego jest wypełnienie tej luki w wiedzy poprzez mapowanie badań opartych na praktyce i zbadanie ich obecnego krajobrazu w różnych dziedzinach nauki. Ponadto celem projektu jest zwiększenie zrozumienia, czym jest PBR, poprzez zapewnienie systematycznej analizy jego głównych cech (np. jakie metody i typy danych są wykorzystywane w PBR).

Cele projektu zostaną osiągnięte przy użyciu analizy naukometrycznej – powszechnie definiowanej jako „ilościowe badanie nauki" – oraz przeglądu literatury scoping review – metody zwykle stosowanej w badaniach eksploracyjnych w celu syntezy obecnego stanu wiedzy i identyfikacji cech związanych z daną koncepcją.

Koncentrując się na sposobach zwiększenia znaczenia rozwoju naukowego dla rzeczywistych problemów i globalnych wyzwań, oczekiwane wyniki tego projektu będą miały praktyczne implikacje. Wyniki badań nie tylko zwiększą wiedzę naukową istotną dla różnych dziedzin badawczych, ale także przyczynią się do poprawy praktyki zawodowej, a tym samym pomogą lepiej zaspokoić bieżące potrzeby społeczne.