A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Adam Płoszaj

Stanowisko: adiunkt
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, polityka naukowa, współpraca terytorialna i międzyorganizacyjna, ewaluacja programów i projektów UE.
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Adam Płoszaj – doktor nauk ekonomicznych (2012: Akademia Leona Koźmińskiego) oraz magister gospodarki przestrzennej (2006: Uniwersytet Warszawski). Od 2006 r. związany z EUROREG-iem. Specjalizacja: ewaluacja polityk publicznych; naukometria; polityka naukowa i innowacyjna; rozwój regionalny i lokalny. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, podstawowych oraz stosowanych, w tym ewaluacyjnych. Realizował projekty zlecane m.in. przez Komisję Europejską, Bank Światowy, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju (wcześniej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury), Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędy Marszałkowskie (lubelski, mazowiecki, pomorski, śląski, warmińsko-mazurski, zachodniopomorski). Prowadził badania w Polsce, Kanadzie, USA, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Ukrainie. Był visiting scholar na Carleton University w Ottawie, Kanada (2011), University of Groningen, Holandia (2014), University College London, Wielka Brytania (2014), oraz Indiana University Bloomington, USA (2016). Odbył szkolenia z zakresu innowacyjności na Université de Caen, Francja (2005), przedsiębiorczości na Lund University, Szwecja (2015) oraz statystyki i analizy danych na University of Michigan, USA (2017). Laureat konkursu stypendialnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2014-2017). Członek V kadencji Rady Młodych Naukowców (2015-2017) przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016—2020.

Kierownik Laboratorium Badań Naukoznawczych (Science Studies Lab): www.lbn.uw.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6638-3951

www.adamploszaj.com

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
 • Change, Redirection and Development: The changing role of businesses, universities and policy in adapting to a rapidly. 5-6.11.2020. University of Pécs. Hungary. Paper: The global network of air links and scientific collaboration – a quasi-experimental analysis (co-authors: Xiaoran Yan, Katy Börner)
 • The summer school on Data & Algorithms for ST&I studies. 16-18.09.2020. KU Leuven, Belgium: Paper: A quasi-experimental evaluation of a research grant program – the tale of varied results based on different outcome variables, analysis periods and estimation methods
 • 5th Geography of Innovation Conference. 29-31.01.2020; Stavanger, Norway. Paper: The impact of air transport availability on research collaboration (co-authors: Xiaoran Yan, Katy Börner)
 • The 12th Workshop on the Organisation, Economics and Policy of Scientific Research. 27-28.04.2018; University Of Bath, UK, Paper: Greater air transport connectivity and accessibility lead to more scientific collaboration (co-authors: Xiaoran Yan, Katy Börner).
 • Regional Studies Association Winter Conference. 16-17.11.2017; London, UK. Paper:Q uality of government and Cohesion Policy performance in European regions.
 • 42nd meeting of the Society for Social Studies of Science. 30.08.2017-02.09.2017; Boston, USA. Paper: Towards Evidence‐Based Scientific Collaboration Policy (co-author: Agnieszka Olechnicka).
 • RSA Annual Conference, Dublin, Ireland, 4-7.06.2017; Dublin, Ireland. Paper: Cohesion through Scientific Collaboration in the European Union (co-author: Agnieszka Olechnicka).
 • 3rd Geography of Innovation Conference. 28-30.01.2016; Tuluza, Francja. Referat: What bibliometric data can tell us about science-business collaboration? The example of Polish capital region (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • 11th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS). 26-29.11.2015; Delhi, Indie. Referat: How Modifications to the Coverage of Web of Science Influence Scientometrics Indicators on the National Level? (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • ERSA 2015 Congress. World Renaissance: Changing roles for people and places. 22-28.08.2015; Lizbona, Portugalia. Referat: Modelling R&D investment target within the Europe 2020 strategy: regional CGE analysis for Poland (wspólnie z Katarzyną Zawalińską, Dorotą Celińską-Janowicz i Jakubem Rokiem).
 • NetWorkShop: New developments in the research on spatial (local and interregional) knowledge networks. 25.06.2015; Pécs, Węgry. Referat: Does collaboration in science pay off? In search of the relation between the involvement in interregional knowledge networks and scientific performance of regions (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • 18th Annual Conference on Global Economic Analysis „Information for the Policy Maker: Practical Economic Modelling for Tomorrow”. 17-19.06.2015; Melbourne, Australia. Referat: Regional Input-Output Studies: A Systematic Literature Review (wspólnie z Dorotą Celińską-Janowicz, Jakubem Rokiem i Katarzyną Zawalińską).
 • 18th Annual Conference on Global Economic Analysis „Information for the Policy Maker: Practical Economic Modelling for Tomorrow”. 17-19.06.2015; Melbourne, Australia. Referat: How increasing investments in R&D would contribute to development of Poland and its regions? (wspólnie z Dorotą Celińską-Janowicz, Jakubem Rokiem i Katarzyną Zawalińską).
 • Konferencja „Globalne wyzwania, lokalne reakcje. Rozwój lokalny i regionalny w niepewnym otoczeniu”. 11.06.2015; Warszawa, Polska. Referat: Adaptacyjność samorządów lokalnych – wyniki badań empirycznych.
 • Seminarium RECOURSE (Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development). 29.04.2015; Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska. Referat: Naukowe centra i peryferie Europy Analiza bibliometryczna na poziomie regionalnym.
 • GRINCOH Final Conference „Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe”. 26-27.02.2015; Warszawa, Polska. Referat: Science in the CEECs in the European context (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • Regional Studies Association Winter Conference: Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy. 27-28.11.2014; Londyn, Wielka Brytania. Referat: Adaptability on a local level in Mazowieckie voivodeship (wspólnie z wspólnie z Dorotą Celińską-Janowicz).
 • 1st European Conference on Social Networks. 1-4.07.2014; Autonomous University of Barcelona, Barcelona, Hiszpania. Referat: Trends in interregional scientific collaboration in Europe: Moving centers or fixed pattern? (wspólnie z Dorotą Celińską-Janowicz i Agnieszką Olechnicką).
 • Regional Studies Association European Conference 2014: „Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories”. 17.06.14; Izmir, Turkey. Referat: Collaboration and scientific performance of regions in Europe (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • Association for Borderlands Studies First World Conferenc: "Post Cold War Borders: Global Trends and Regional Responsess. 9-13.06.2014; Joensuu, Finlandia – St. Petersburg, Rosja. Referat: Inside the black box of cross-border cooperation projects. Qualitative analysis of the small projects fund.
 • SUNBELT XXXIV. International Sunbelt Social Network Conference. 18.02.2014-23.02.2014; International Network for Social Network Analysis. St. Pete Beach, Floryda, USA. Referat: Scientific collaboration networks in Europe at the regional level.
 • Miejska Pięciolatka. 06.02.2014; Organizatorzy: Magazyn Miasta, Res Publica Nowa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Biblioteka Narodowa, Warszawa, Polska. Referat: Wyzwania polityki miejskiej.
 • Warszawskie Forum Polityki Społecznej pt. „Sytuacja Warszawy – wyzwania dla miejskiej polityki społecznej”. Warszawa, Polska. Referat: Warszawa w międzynarodowych rankingach (wspólnie z Klaudią Peszat). 
 • Capital Cities: Embracing the Change and Tapping into Opportunities. 13.12.2013; Regional Studies Association Research Network “The impact of global economic crisis on capital cities”, Ryga, Łotwa. Referat: R&D performance of capital cities in Europe.
 • GRINCOH conference "Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe". 20-21.06.2013; Budapeszt, Węgry. Referat: Networks of Interregional R&D collaboration in CEE (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • ESPON Open Seminar: Territorial co-operation for growth and jobs. 13-14.06.2013; Dublin, Irlandia. Referat: Reflections on territorial resilience in different types of territories - cross-border and transnational territories (based on the TERCO project).
 • SUNBELT XXXIII. Sunbelt Social Networks Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA). 21-26.05.2013; Universität Hamburg, Hamburg, Niemcy. Referat: Intra-organizational networks and organizational learning in public administration – case study form Poland.
 • Regional Studies Association European Conference 2013. Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. 5-8.05.2013; University of Tampere, Tampere, Finlandia. Referat: Multidimensional measurement of local development - case study from Poland (wspólnie z Jakubem Rokiem).
 • Borders, Cooperation and Regional Conflict in Post-Soviet Contexts: Between Integration and Disintegration? 28.04.2013-01.05.2013; Tbilisi, Gruzja. Referat: Cross-border Cooperation at the External Border of the European Union – the Case of Polish-Belarusian-Ukrainian Border Area.
 • The XII International Scientific Meeting on Border Regions in Transition (BRIT). Borderland Voices: Shaping a New World Order. 13-16.11.2012; Fukuoka, Japonia oraz Busan, Korea. Referat: City Twinning in European Cross-Border Regions.
 • Fashioning the city: Exploring Fashion Cultures, Structures, and Systems. An International Inter-disciplinary Conference. 19-21.09.2012; Royal College of Art, Londyn, Wielka Brytania. Referat: Between Creativity on the Periphery and the Periphery of Creativity. Developing a Fashion City in a Developing Country – A Case Study from Poland (wspólnie z Agatą Zborowską).
 • ERSA 2012 Congress. Regions in Motion - Breaking the Path. 52nd European Congress of the Regional Science Association. 4th Central European Regional Science Conference. 21-25.08.2012; Bratysława, Słowacja. Referat: Transnational territorial cooperation in Europe - spatial patterns and regional determinants (wspólnie z Maciejem Smętkowskim).
 • 21st World Business Congress of the International Management Development Association. 4-8.07.2012; HAAGA-HELIA University of Applied Sciences in Helsinki, Helsinki, Finlandia. Referat: Knowledge Network Management In Technology Parks.
 • Cyfrowa gospodarka. Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. 26.06.2012; Warszawa, Polska. Referat: Administracja a ITC.
 • Polityka wysokiej rozdzielczości: mechanizmy polityki oparte  o dowody i partycypacji obywatelskiej w procesach zarządzania publicznego. 18.04.2011. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, Polska. Referat: Przestrzeń B+R.
 • SUNBELT XXX. International Sunbelt Social Network Conference. 29.06.2010-04.07.2010; International Network for Social Network AnalysisRiva del Garda, Włochy. Referat: Network analysis of co-operation between researchinstitutions. Example of ESPON Programme (wspólnie z Katarzyną Wojnar).
 • Rozwój terytorialny oparty na wiedzy. Co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT mówią o Polsce? 07.10.2010; Krajowy Pubkt Kontaktowy ESPON, Warszawa, Polska. Referat: INTERREG KNOW MAN: Knowledge Management in Technology Parks (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • Innowacje i transfer technologii w rozwoju regionu. 16.11.2010; Białystok, Polska. Referat: Sektor nauki a transfer technologii w województwie podlaskim (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • 5th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS). 13-16.09.2009; Dalian University of Technology, Chiny. Referat: Mapping the regional science performance. Evidence from Poland (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • V Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza i innowacje". Ochrona wiedzy i innowacji. 19-20.01.2009; Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska. Zasoby i przepływy kapitału intelektualnego. Referat: Analiza bibliometryczna aktywności publikacyjnej polskich ośrodków naukowych (wspólnie z Agnieszką Olechnicką).
 • 12. konferencja Miasta w Internecie. Cywilizacyjny skok Polaków. Samorządy na rzecz e-integracji wykluczonych i transformacji administracji w regionach. 25-27.06.2008; Zakopane, Polska. Referat: Przestrzenne aspekty dostępności i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce na tle europejskim. Skala zróżnicowań między- i wewnątrz- regionalnych.
 • Czynniki międzynarodowej konkurencyjności regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych. 08.12.2006; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Referat: Polskie regiony i społeczeństwo informacyjne. Stan obecny i perspektywa Regionalnych Programów Operacyjnych.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG