A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Justyna Orchowska

Stanowisko: adiunkt
Specjalizacja: socjologia miasta, mieszkalnictwo, usługi publiczne, partycypacja społeczna, nierówności społeczne, klasy i stratyfikacja, metodologia badań jakościowych
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Justyna Orchowska jest doktorem nauk społecznych i absolwentką Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy doktorskiej, obronionej w 2021 roku, badała praktyki mieszkańców z różnych klas społecznych w sytuacji ograniczonego dostępu do usług publicznych. Rozprawa zdobyła wyróżnienie w konkursie Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe. Powstała na jej podstawie monografia pt. "Białe Plamy. Mieszkańcy Warszawy o usługach publicznych" (2022) wyróżniona została w konkursie Sekcji Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Dr Orchowska pełniła rolę kierowniczki i członkini zespołu w kilku projektach badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Warszawski, czy program ESPON. Realizowała projekty o charakterze eksperckim i ewaluacyjnym zlecane m.in. przez Parlament Europejski, Urząd m.st. Warszawy oraz przez organizacje pozarządowe. Była badaczką wizytująca na Uniwersytecie Karola w Pradze (2020), na Uniwersytecie w Zagrzebiu (2019) oraz stypendystką na Uniwersytecie Strasburskim (2022). Członkini Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także sieci badawczych International Network on Urban Research and Action i European Network for Housing Research. Od 2014 roku związana z warszawskim trzecim sektorem oraz ruchami miejskimi.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Warszawa w badaniach socjologów”. 29–30.11.2023. Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Warszawski; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski; Warszawskie Obserwatorium Kultury; Instytut Inicjatyw Pozarządowych, tytuł referatu: Klasa średnia i niepewność mieszkaniowa. Doświadczenia mieszkańców Warszawy.
 
Konferencja ''Urban regeneration - shifts and shadows''. 28-30.06.2023, European Network on Housing Research, tytuł referatu: Housing out of reach? Housing affordability and urban middle class in Poland - theoretical and methodological remarks"

Konferencja ''The Right to the Planet. Reconsider the Urban Question". 29.05.-04.06.2023, International Network on Urban Research and Action, tytuł referatu: Housing out of reach? Challenges of housing affordability in Poland.

Konferencja „Społeczne doświadczenie pandemii w perspektywie badań jakościowych”. 14.10.2022, Polska Akademia Nauk, tytuł referatu: Konkurs „Pamiętniki Pandemii” - metodologiczne, praktyczne i etyczne wyzwania. Wraz z: Małgorzata Łukianow (Wydział Socjologii UW).

Konferencja "Justice Studies Association 2022 Annual Meeting", 2-4.06.2022, Justice Studies Association, online, tytuł referatu: Spatial Justice and the Accessibility to Social Services - the case of Warsaw, Poland

Konferencja „Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość – idee, mieszkańcy, instytucje”, 10.02.2022, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, tytuł referatu: Mieszkańcy metropolii w obliczu ograniczonego dostępu do usług publicznych – przypadek Warszawy

Urban Movements and Local Politics in CEE countries: Recent Developments and Conceptual Ambivalences, 4-6.11.2021, French Research Center in Humanities and Social Sciences (CEFRES), we współpracy z Instytutem Nauk Socjologicznych (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Karola w Pradze), Fundacją Zatoka (PL) i Periféria (HU). Tytuł referatu: Theorizing urban movements in Pierre Bourdieu’s terms of capital and habitus

 
Projekty realizowane w ramach EUROREG