A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Inne

Rosnąca zamożność i zanieczyszczenie powietrza. Dystrybucja kosztów środowiskowych w kontekście przestrzennej ekspansji miast

Okres realizacji: 2023-2024
Finansowanie: Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)
Zespół badawczy EUROREG: Jakub Rok

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najdotkliwiej odczuwalnych kosztów środowiskowych rozwoju, koncentrującym się w obszarach miejskich. W literaturze funkcjonują dwa odrębne nurty badawcze tłumaczące relację zamożności z zanieczyszczeniem środowiska, tj. Środowiskowa Krzywa Kuznetsa (EKC) oraz koncepcja sprawiedliwości środowiskowej (EJ). Ich empiryczna weryfikacja pozostaje jednak niejednoznaczna, m.in. ze względu na pomijanie zróżnicowania przestrzennego na szczeblu lokalnym, ograniczony zakres geograficzny badań oraz nieuwzględnianie sortowania przestrzennego wewnątrz badanych jednostek terytorialnych. Ten ostatni aspekt staje się szczególnie istotny w obliczu nasilającego się zjawiska suburbanizacji, która może być postrzegana właśnie jako proces sortowania napędzany różnicą w jakości środowiska.

Celem projektu jest zbadanie relacji między zamożnością a jakością powietrza w miastach i regionach metropolitalnych w Polsce, w kontekście żywiołowej suburbanizacji. W szczególności, projekt przenosi EKC na poziom lokalny, koncentrując się na zróżnicowaniach wewnątrz-, a nie międzyregionalnych; po raz pierwszy wprowadza perspektywę EJ do badań nad problemem smogu w Polsce; wreszcie, osadza badaną relację w kontekście przemian przestrzennych współczesnych miast. Wykorzystując nowe źródła danych oraz narzędzia ekonometrii przestrzennej, badanie pozwoli na (1) ujawnienie społeczno-przestrzennego rozkładu smogu w polskich miastach, (2) wzbogacenie dorobku EKC i EJ o wyniki z niezbadanego dotychczas regionu, (3) określenie wpływu suburbanizacji na kształt relacji zamożności i kosztów środowiskowych.