A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Jakub Rok

Stanowisko: adiunkt
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym i regionalnym; środowiskowy wymiar rozwoju, ekonomia ekologiczna, postwzrost (degrowth); migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, ekonomia edukacji.
Dydaktyka 

link do USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Doktorat z ekonomii uzyskał w 2021 roku w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN za pracę dotyczącą społeczno-środowiskowych kosztów rozwoju. Absolwent ochrony środowiska i geografii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG UW). W 2012 roku uzyskał stopień magistra na kierunku gospodarka przestrzenna (tytuł pracy magisterskiej: Zagregowany wskaźnik zrównoważonego rozwoju lokalnego dla Polski). Od 2010 r. jest pracownikiem EUROREG-u, gdzie prowadzi zajęcia oraz uczestniczy w realizacji szeregu projektów naukowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizował projekty zlecane m.in. przez Bank Światowy, Agendę ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komisję Europejską, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Narodowe Centrum Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Prowadził badania w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, w 2019 roku odbył staż badawczy na uniwersytecie w Utrechcie oraz brał udział w szeregu międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących rozwoju regionalnego, ekonomii ekologicznej oraz alternatywnych ścieżek rozwoju.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5743-3542

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Fundacja Krzyżowa-Kreisau Initative, Trebnitz (DE), 11-12.02.2020, Komitet Organizacyjny, tytuł wystąpienia: Negocjowanie wyzwań ekologicznych - jak organizować współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?
  • 5th International Degrowth Conference "Walking the meaningful great transformations?", 30.08-3.09.2016, Corvinus University, Budapeszt, Węgry. Referat: The Dobrze Food Co-op: facilitating the transition form niche to mainstream (wspólnie z W. Mejorem i N. Bąk)
  • 18th Annual Conference on Global Economic Analysis “Information for the Policy Maker: Practical Economic Modelling for Tomorrow”. 17-19.06.2015, Center for Global Trade Analysis, Purdue University, Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University. Melbourne, Australia. Referat: Regional Input-Output Studies: A Systematic Literature Review (wspólnie z D. Celińską-Janowicz, A. Płoszajem, K. Zawalińską)
  • EUBORDERREGIONS Conference "Borders, Regions, Neighbourhoods: Interactions and experiences at EU external frontiers", 27-28.11.2014; University of Tartu, Tartu, Estonia. Referat: A comparative approach to thematic allocation of resources in Cross-Border Cooperation Programmes.
  • International Society of Ecological Economics 2014 Conference "Wellbeing and equity within planetary boundaries", 13-15.08.2014; University of Iceland, Reykjavik, Islandia. Referat: Sub-national environmental accounting indicators - reviewing the opportunities.
  • Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna "Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość", 25-26.06.2013; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, Polska. Referat: Ewaluacja jako element procesu uczenia się organizacji - model dla administracji publicznej.
  • Regional Studies Association European Conference 2013. Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. 5-8.05.2013; University of Tampere, Tampere, Finlandia. Referat: Multidimensional measurement of local development - case study from Poland (wspólnie z Adamem Płoszajem).
  • Regional Studies Association European Conference 2013. Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. 5-8.05.2013; University of Tampere, Tampere, Finlandia. Referat: Human capital in the transforming economy: demand, institutional development, mobility (wspólnie z Mikołajem Herbstem).
  • XX Meeting of the Economics of Education Association. 30.06-1.07.2011; Economics of Education Association, Malaga, Hiszpania. Referat: Equity and educational boom: Lessons from the expansion and marketization of tertiary schooling in Poland (wspólnie z Mikołajem Herbstem).
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG