A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Inne

Zakupy w sieci w czasach pandemii: wpływu pandemii COVID-19 na zachowania zakupowe Polaków w wymiarze społecznym i przestrzennym

Okres realizacji: 2021-2023
Finansowanie: Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)
Zespół badawczy EUROREG: Dorota Celińska-Janowicz

Jednym z obszarów na które pandemia COVID-19 miała wyjątkowo powszechny i znaczący wpływ są zachowania zakupowe, wśród których wyraźnie uwidocznił się wzrost popularności zakupów w internecie. Wciąż nie wiemy jednak na ile trwałe są zmiany zachowań polskich konsumentów w zakresie substytucji zakupów w sklepach stacjonarnych zakupami w sklepach internetowych (substytucji zakupowej), jakie czynniki społeczno-demograficzne wpływają na te przekształcenia i jakie jest ich przestrzenne zróżnicowanie. Celem projektu jest określenie specyfiki zmian zachowań zakupowych Polaków wywołanych przez pandemię w zakresie substytucji zakupowej. W szczególności projekt będzie miał na celu określenie skali i trwałości oraz powodów zjawiska substytucji zakupowej: (a) w różnych kategoriach produktów (żywność, artykuły trwałego użytku różnych rodzajów), (b) w różnych grupach społeczno-demograficznych, (c) w różnych obszarach (miasta różnej wielkości/obszary wiejskie, dostępność sklepów stacjonarnych, dostępność różnych form dostawy). W efekcie możliwe będzie określenie kombinacji czynników, które w największym zakresie wpływają na skalę i trwałość badanego zjawiska. Materiał empiryczny będą stanowić wyniki ankiety telefonicznej przeprowadzone na reprezentatywnej próbie konsumentów.