A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
KBN/MNiSW/NCN

Niepewność mieszkaniowa i miejska klasa średnia w Polsce – wyjazd konsultacyjny

Okres realizacji: 2023-2024
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Zespół badawczy EUROREG: Justyna Orchowska
Planowane działanie – wyjazd konsultacyjny – ma służyć przygotowaniu projektu badawczego, którego podstawowym celem będzie odpowiedź na pytanie, jak niepewność mieszkaniowa jest doświadczania przez przedstawicieli miejskich klas średnich w Polsce. Projekt umożliwi również analizę, w jaki sposób niepewność mieszkaniowa przekształca system wartości przypisywanych przestrzeni miejskiej oraz lokalizacji mieszkaniowej przez przedstawicieli tej klasy. Podstawową metodą badawczą będzie ukierunkowany wywiad biograficzny, łączący cechy wywiadu biograficznego z wywiadem pogłębionym. Planowana jest realizacja wywiadów w wybranych miastach Polski z przedstawicielami klasy średniej w wieku od 25 do 40 lat. Adekwatność przyjętej metody zostanie zweryfikowana podczas wyjazdu konsultacyjnego przewidzianego w tym działaniu.
Pojedyncze działanie naukowe planowane w ramach projektu to trzytygodniowy pobyt na dwóch uczelniach kalifornijskich: University of California, Berkeley (dwa tygodnie) i University of California, Los Angeles (tydzień). Zarówno w UC Berkeley i w UCLA funkcjonują wyspecjalizowane ośrodki badań nad mieszkalnictwem (np. Terner Center for Housing Innovation, Lewis Center for Regional Policy Studies).Obydwie uczelnie zrzeszają znamienitych specjalistów w zakresie nierówności przestrzennych i społecznych. Wyjazd pozwoli, po pierwsze, na realizację konsultacji specjalistycznych oraz weryfikację przyjętych założeń, zarówno pod kątem metodologicznym, jak i teoretycznym. Po drugie, podczas wyjazdu przeprowadzona zostanie kwerenda biblioteczna i przegląd literatury. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi miast kalifornijskich, które od dekad pogrążone są w kryzysie mieszkaniowym, dostarczyłoby pewnej wstępnej, choć nastawionej na kontekst północnoamerykański, wiedzy o strategiach klasy średniej w obliczu niepewności mieszkaniowej.