A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Konferencje

Miasto jako przedmiot badań naukowych

24 i 25 czerwca 2008 r. odbyła się konferencja naukowa, zorganizowana przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG: Miasto jako przedmiot badań naukowych.

Konferencja wpisuje się w dość długą tradycję. Pierwsze spotkanie na ten temat odbyło się w 1969 r. w Wiśle. Zgromadziło ono przedstawicieli 9 dyscyplin i wielu wybitnych uczonych. Rezultaty tej konferencji opublikowano w 1971 r. („Górnośląskie Studia Socjologiczne” tom. IX). W 1982 r. ukazał się kolejny tom pod tytułem „Miasto jako przedmiot badań naukowych - refleksje po 10 latach” („Górnośląskie Studia Socjologiczne” tom XV). Od tego czasu upłynęło ponad 25 lat, zmienił się świat i zmieniło miasto, które jest dzisiaj przedmiotem studiów już nowego pokolenia badaczy. Warto zatem, jak sądzimy, spotkać się w gronie przedstawicieli różnych dyscyplin, aby określić wspólne i odrębne interesujące nas pola badawcze.

W TRAKCIE KONFERENCJI ZOSTAŁY WYGŁOSZONE NASTĘPUJĄCE REFERATY:

 • prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz. Miasto jako przedmiot badań historii.
 • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak. Miasto jako przedmiot badań ekonomii.
 • prof. dr hab. Sławomir Gzell. Miasto jako przedmiot badań urbanistyki.
 • prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki. Wspólne i odrębne płaszczyzny badań nad miastem.
 • prof. dr hab. Jerzy T. Kowaleski. Miasto jako przedmiot badań demografii.
 • dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski. Miasto jako przedmiot badań fenomenologii.
 • prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz. Miasto jako przedmiot badań architektury.
 • prof. dr hab. Maria Lewicka. Miasto jako przedmiot badań psychologii.
 • prof. dr hab. Ewa Rewers. Miasto jako przedmiot badań filozofii kultury.
 • dr Elżbieta Anna Sekuła wraz z zespołem badawczym Studentów SWPS. Miasto jako przedmiot badań antropologii kulturowej.
 • prof. dr hab. Iwona Sagan. Miasto jako przedmiot badań geografii.
 • prof. dr hab. Piotr Sałustowicz. Miasto jako przedmiot badań polityki społecznej.
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański. Miasto jako przedmiot badań socjologii.

PROGRAM KONFERENCJI: 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku pod redakcją Bohdana Jałowieckiego, która jest efektem konferencji.