A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Konferencje

Terytorialny wymiar rozwoju - Polska z perspektywy badań ESPON


27 listopada 2012 roku odbyła się konferencja „Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON" zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON 2013 działający w ramach EUROREG.

Program ESPON wchodzi w finalną fazę realizacji. Publikowane są kolejne raporty, które stają się podstawą do dyskusji wśród naukowców, a także praktyków rozwoju regionalnego i lokalnego. Pierwszym celem konferencji było przedstawienie wyników takich projektów, jak TERCO (European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life), czy ULYSSES (Using applied research results from ESPON as a yardstick for cross-border spatial development planning) oraz ich implikacji w konstruowaniu polityk prorozwojowych w Polsce. Drugi obszar tematyczny konferencji został poświęcony umieszczeniu wyników badań ESPON w kontekście krajowych strategii rozwoju, np. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Członkowie polskich zespołów badawczych biorących udział w różnych programach ESPON zostali poproszeni o zastanowienie się nie tylko nad wynikami własnych badań, ale także innymi raportami z badań ESPON odnoszącymi się do najważniejszych obszarów tematycznych związanych z rozwojem terytorialnym.

W trakcie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

  • Pani Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz. Wyzwania rozwoju terytorialnego
  • Pani Ewa Kurjata. ULYSSES
  • dr hab. Katarzyna Zawalińska. TERCO
  • dr Mirosław Grochowski. Dobre Rządzenie
  • dr Mariusz Kowalski. Atrakcyjność regionów i miast
  • dr Maciej Smętkowski. Miasta jako bieguny rozwoju
  • dr hab. Tomasz Komornicki. Infrastruktura transportowa

Rezultatem konferencji jest publikacja: