A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka, Wojnar Katarzyna (red.) (2013) Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 129.
Pobierz publikację:

Publikacja prezentującą wyniki programu badawczego ESPON 2013. Jej autorzy podsumowują dotychczasowe badania ESPON i przedstawiają krytyczne analizy dotyczące miejsca Polski w Europie. Tym samym formułują rekomendacje dla praktyków i instytucji wdrażających polityki rozwoju.

Krajowi eksperci zaangażowani w projekty badawcze ESPON dokonali selekcji oraz ocenili najważniejsze w kontekście rozwoju Polski wyniki badań programu. Poszczególne rozdziały publikacji odnoszą się bezpośrednio do wyzwań rozwojowych zdefiniowanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 

Autorzy interpretują wyniki badań ogólnoeuropejskich w kontekście krajowym, a każdy z rozdziałów może zostać wykorzystany jako inspiracja przy pracach nad ewaluacją nowych dziewięciu zintegrowanych strategii rozwojowych, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i regionalnych strategii rozwoju.