A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Autor: Bienias S., Kupiec T., Strzęboszewski P. red.
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Bienias S., Kupiec T., Strzęboszewski P. (red.) (2024) Poradnik ewaluacji polityki rozwoju, Warszawa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Pobierz publikację:

Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po procesie ewaluacji dla administracji publicznej. Opracowanie to jest w dużej mierze aktualizacją poradnika, który został opracowany w ramach Krajowej Jednostki Oceny (obecnie Krajowej Jednostki Ewaluacji) w 2012r. Choć fundamentalne zasady i istota ewaluacji nie zmieniły się w ciągu ostatnich 10 lat, światowa i szczególnie polska praktyka ewaluacji rozwijała się w tym okresie niezwykle dynamicznie. Nowe podejścia, metody, wyzwania, zmieniające się postrzeganie tego, po co ewaluacja jest realizowana i jak ją wykorzystywać w kontekście zarządzania w sektorze publicznym, to tylko niektóre elementy, które uzasadniały aktualizację. Swoistym novum prezentowanego poradnika jest również szeroka gama uzupełniających się perspektyw. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znajdują się przedstawiciele organizacji zamawiających i wykorzystujących ewaluację, wykonawców, jak i akademików zajmujących się ewaluacją naukowo.