A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Analiza funkcjonowania samorządu lokalnego w oparciu o kluczowe kategorie nauk o zarządzaniu: misje, cele, własność, kontekst organizacyjny i efektywność

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2012) Analiza funkcjonowania samorządu lokalnego w oparciu o kluczowe kategorie nauk o zarządzaniu: misje, cele, własność, kontekst organizacyjny i efektywność [w:] Miecznikowska-Czerniak Katarzyna, Radzik–Maruszak Katarzyna (red.): 20 Lat Samorządu Terytorialnego w Polsce. Sukcesy, Porażki, Perspektywy, Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 77-97.