A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Prof. dr hab. Janusz Hryniewicz

Stanowisko: profesor
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: socjologia
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Janusz Hryniewicz jest profesorem socjologii, specjalizuje się w socjologii organizacji, socjologii gospodarki, politologii oraz rozwoju lokalnego. W latach 2012-2016 był dyrektorem Instytutu Ameryk i Europy. Prowadził badania w zakresie: struktury klasowej, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz stosunków przemysłowych. Współczesnie jego badania koncentrują się wokół gospodarki opartej na wiedzy, kulturowych aspektów zmian gospodarczych i globalnych stosunków politycznych. Opublikował (jako autor i wspólautor) 12 książek i ponad 200 artykułów i rozdziałów. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Regional Studies Association.

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7539-2331

 

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 14-17.09.2016. Gdańsk, Polska. Referat: Czy jest możliwe dołączenie Polski do grupy państw wiodących w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy? 
  • 12. Międzynarodowa Konferencja "Europa i Unia europejska wobec kryzysu". 2-3.02.2012; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Referat: Stan psychiczny mieszkańców Europy w epoce przełomu postindustrialnego.
  • Kongres Regionów 2012.  29-31.05.2012; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świdnica. Referat: Historyczna geneza modelu przywództwa w polskiej kulturze organizacyjnej.
  • Budowanie kultury organizacyjnej promującej innowacyjność. 26.10.2012; Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz. Referat: O historycznych źródłach polskiej kultury organizacyjnej.
  • VIII Konferencja Ewaluacyjna - Ewaluacja w systemie polityk publicznych. 12-13.11.2012; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. Referat:  Jaki wpływ na procesy zarządzania wiedzą w polskiej administracji ma ukształtowana w niej kultura organizacyjna?
  • Joint Interim conference of ISA RC02 “Economy and Society”. 25-28.10.2012, ESA Economic Sociology Research Network, ASA Economic Sociology section, Moskwa. Referat: Empirical verification of centre – periphery theory.
  • 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy". 3-4.12.2012; Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Kraków. Referat: O potrzebie wspólnej europejskiej polityki przemysłowej.
  • Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. (Nie)ład a (od)budowa cywilizacji - II Edycja. 12-13.12.2012. Wrocław, Polska. Referat: Wschodnioeuropejskie wizje rozpadu kultury Zachodu i ich weryfikacja.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG