A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Bodźce ekologiczne jako element potencjału rozwojowego kolejowych przewozów towarowych

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Majewski Jakub (2022) Bodźce ekologiczne jako element potencjału rozwojowego kolejowych przewozów towarowych. Przegląd Komunikacyjny, 11/2022, ss. 24-28.
Pobierz publikację:

Celem artykułu jest prezentacja wyników badania, przeprowadzonego wśród przedsiębiorców i menedżerów odpowiedzialnych za transport oraz logistykę i odnoszącego się do roli czynników ekologicznych w kształtowaniu rynku przewozowego. Analiza wyników pozwala na ocenę aktualnego i przyszłego znaczenia kwestii środowiskowych w kształtowaniu rynku przewozowego. Tekst zwiera krótkie wprowadzenie, opis metodologii badań oraz prezentację wyników i zaobserwowanych trendów. Całość zamyka podsumowanie, wskazujące na ewolucję elementów decydujących o kontraktowaniu przewozów oraz wynikający z tego rosnący potencjał rozwojowy dla transportu kolejowego.