A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Jakub Majewski

Stanowisko: adiunkt
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: polityki publiczne, transport i polityka transportowa, inwestycje infrastrukturalne, logistyka i mobilność regionalna, wykluczenie transportowe
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Biogram 

Doktor nauk humanistycznych ze specjalizacją z zakresu polityki transportowej, absolwent Europejskiego Instytutu Rozwoju Lokalnego oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Jako twórca i kierownik Pracowni Polityki Transportowej wykładał na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora (2011-2014) i w Szkole Głównej Handlowej (2018-2020). Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). 

Członek zespołów badawczych realizujących projekty finansowane z funduszy Phare CBC, ISPA, ESPON i Interreg. W okresie programowania 2004-06 członek Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla działania 1.6 Transport Publiczny. W latach 2007-13 ekspert kluczowy w ocenie ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz współautor kryteriów i list indykatywnych dla projektów infrastrukturalnych Regionalnych Programów Operacyjnych woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, lubelskiego.

Jako analityk i specjalista w zakresie mobilności i logistyki, rozwoju systemów transportowych oraz inwestycji infrastrukturalnych zawodowo związany z planowaniem przestrzennym i rynkiem kolejowym. Od 2001 r. specjalista w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego i prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Następnie członek zarządów i rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a następnie menedżer w PL.2012 odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne przed UEFA Euro 2012. Od 2012 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, a od 2014 Prezes Fundacji „Pro Kolej”.

Autor i recenzent kilkudziesięciu artykułów naukowych, opracowań analitycznych, studiów wykonalności oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5754-9772

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

Kongres czystego powietrza, 8.03.2022, Warszawa, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., udział w panelu: Zielona transformacja a chaos przestrzenny

XV Europejskie Forum Gospodarcze, 15.12.2022, Łódź, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wprowadzenie i moderacja sesji: Kolej siłą napędową rozwoju regionu.

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowany Transport publiczny w obsłudze miast i regionów – PublicTrans 2022”, 28.10.2022, Zakopane, SITK O/Radom, tytuł wystąpienia: Rola Kolei w powiązaniach międzynarodowych polskich regionów.

Konferencja CSCMP CEE Supply Chain, 27.10.2022, Warszawa, Council of Supply Chain Management Professionals, tytuł wystąpienia: Kolej jako element międzynarodowych łańcuchów logistycznych – zmiany na mapie powiązań transportowych.

XVI Ogólnopolska Konferencja UKSW z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Człowiek dla miasta – miasto dla człowieka”, 26.10.2022, Warszawa, UKSW, tytuł wystąpienia: Zrównoważona mobilności w miastach i obszarach aglomeracyjnych.

Konferencja „Technologie wodorowe w projektach transportowych współfinansowanych ze środków unijnych”, 27.05.2022, Warszawa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, tytuł wystąpienia: Analiza potencjału rynku na technologie wodorowe w transporcie kolejowym.

Konferencja „150-lecie kolei w regionie bieszczadzkim”, 20.05.2022, Zagórze, Burmistrz miasta i gminy Zagórz, moderacja panelu: Kolej jako strategiczny element bezpieczeństwa narodowego na wschodniej flance NATO oraz granicy Unii Europejskiej.

Konferencja „Infrastruktura Polska i Budownictwo”, 9.03.2021, Warszawa, Executive Club, udział w panelu: Infrastruktura kolejowa i transport.

Konferencja „Kolej aglomeracyjna 2022: potrzeby i oczekiwania, trudności i bariery”, 8.03.2021, online, Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB), Centrum Unijnych Projektów Transportowych, udział w sesji 1 na 1 oraz moderacja panelu: Kolej aglomeracyjna: szanse i trudności okiem organizatora i przewoźnika.

Konferencja „EEC Trends 2021”, 20.01.2022, PTWP, Warszawa, udział w sesji EEC MOVE: Transport kolejowy.

VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, 26.11.2021, Komisja Geografii Komunikacji PTG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, online, tytuł wystąpienia: Efektywność kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

XI Kongres Kolejowy, 24.11.2021, TOR, Warszawa, wprowadzenie i moderacja debaty: Kolej na pasażerów. Perspektywy i możliwości rozwoju ruchu pasażerskiego.

XV konferencja naukowo-techniczna „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów", 27-29.10.2021, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zakopane, tytuł wystąpienia: Rola transportu kolejowego w realizacji europejskich strategii klimatycznych i środowiskowych.

XIV Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi, 27.10.2021, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź, tytuł wystąpienia: Kolej dla klimatu – klimat dla kolei.

Konferencja „Infrastruktura Polska i Budownictwo”, 22.06.2021, Warszawa , Executive Club, wprowadzenie i moderacja debaty: Inwestycje kolejowe.

X Kongres Kolejowy, 20.11.2020, TOR, Warszawa, wprowadzenie i moderacja debaty: Kiedy pasażerowie wrócą na kolej?

Europejski Kongres Gospodarczy, 03.09.2020, PTWP, Katowice, udział w sesji: Strategia transportowa dla Polski.

Konferencja „EEC Trends 2020”, 25.02.2020, PTWP, Warszawa, udział w sesji MOVE: Przyszłość systemu transportowego i logistyki w Polsce.