A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Budowanie kapitału społecznego na pograniczu polsko-niemieckim: ocena efektywności małych projektów finansowanych z UE

Autorzy: Adam Płoszaj, Katja Sarmiento-Mirwaldt
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam, Sarmiento-Mirwaldt Katja (2014) Budowanie kapitału społecznego na pograniczu polsko-niemieckim: ocena efektywności małych projektów finansowanych z UE. Raporty i analizy EUROREG 6/2014, ss. 41.
DOI: 10.13140/2.1.4296.5128
Pobierz publikację:

Raport został opublikowany w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i polskiej. Inne wersje językowe: EN, DE.

The report has been published simultaneously in English, German and Polish. Other language versions: ENDE.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Ewaluacja wpływu małych projektów finansowanych przez UE na transgraniczne relacje między mieszkańcami na pograniczu polsko-niemieckim (PNFN) (2013-2014)