A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Building Social Capital in the Polish-German border region: An Evaluation of the Effectiveness of EU-funded Small Projects

Autorzy: Adam Płoszaj, Katja Sarmiento-Mirwaldt
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam, Sarmiento-Mirwaldt Katja (2014) Building Social Capital in the Polish-German border region: An Evaluation of the Effectiveness of EU-funded Small Projects. EUROREG Reports and Analyses 6/2014, pp. 37.
DOI: 10.13140/2.1.4427.5843
Pobierz publikację:

Raport został opublikowany w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i polskiej. Inne wersje językowe: DE, PL.

The report has been published simultaneously in English, German and Polish. Other language versions:  DEPL.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Ewaluacja wpływu małych projektów finansowanych przez UE na transgraniczne relacje między mieszkańcami na pograniczu polsko-niemieckim (PNFN) (2013-2014)