A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czym jest dobry pamiętnik, czyli wyzwania etyczne i metodologiczne w projekcie „Pamiętniki Pandemii”

Autorzy: Łukianow Małgorzata, Orchowska Justyna
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Łukianow Małgorzata, Orchowska Justyna (2023) Czym jest dobry pamiętnik, czyli wyzwania etyczne i metodologiczne w projekcie „Pamiętniki Pandemii”, Studia Socjologiczne, 3 (250), ss. 59–82
DOI: 10.24425/sts.2023.147161
Pobierz publikację:

W artykule zaprezentowane zostaną najważniejsze wyzwania o charakterze organizacyjnym, metodologicznym i etycznym w projekcie „Pamiętniki Pandemii”. Działając w swoistym „laboratorium badawczym”, którym stała się pandemia koronawirusa, stanęłyśmy przed różnorodnymi pytaniami. Pierwsze z nich dotyczyło tego, jak oddzielić konkurs od projektu badawczego. W artykule opiszemy, w jaki sposób konkurs pamiętnikarski różni się od badania metodą dokumentów osobistych. Omówimy również proces wyboru najlepszych pamiętników i przyjęte przez nas kryteria oceny. Druga interesująca nas kwestia dotyczy wyzwań wiążących się z realizacją konkursu pamiętnikarskiego w okresie twardego lockdownu. Później wyzwaniem stała się analiza pamiętników zawierających trudne, osobiste relacje i opisujących indywidualne dramaty. W artykule zaprezentujemy szereg rozwiązań, które przyjęłyśmy podczas przeprowadzania projektu, takich jak koleżeńskie wsparcie, szczególna dbałość o anonimizację czy zabezpieczenie materiału przed dostępem osób trzecich.