A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Der Aufbau von Sozialkapital in der deutsch-polnischen Grenzregion: Eine Bewertung der Effektivität von EU-finanzierten Kleinprojekten

Autorzy: Adam Płoszaj, Katja Sarmiento-Mirwaldt
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam, Sarmiento-Mirwaldt Katja (2014) Der Aufbau von Sozialkapital in der deutsch-polnischen Grenzregion: Eine Bewertung der Effektivität von EU-finanzierten Kleinprojekten. EUROREG Reports and Analyses 6/2014, S. 41.
DOI: 10.13140/2.1.1675.0729
Pobierz publikację:

Raport został opublikowany w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i polskiej. Inne wersje językowe: ENPL.

The report has been published simultaneously in English, German and Polish. Other language versions: ENPL.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Ewaluacja wpływu małych projektów finansowanych przez UE na transgraniczne relacje między mieszkańcami na pograniczu polsko-niemieckim (PNFN) (2013-2014)