A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Dyskomfort i komfort psychiczny w Europie i w Polsce. Czy stan psychiczny wiąże się z rozwojem gospodarczym?

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2009) Dyskomfort i komfort psychiczny w Europie i w Polsce. Czy stan psychiczny wiąże się z rozwojem gospodarczym? [w:] Gorzelak Grzegorz, Szczepański Marek, Ślęzak-Tazbir Weronika (red.): Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 409–435.