A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ewaluacja Programu LIDER

Autor: Baranowski Michał, Pisarek Jolanta, Zawadzka Martyna, Płoszaj Adam
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Baranowski Michał, Pisarek Jolanta, Zawadzka Martyna, Płoszaj Adam (2019) Ewaluacja Programu LIDER. Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
DOI: 10.13140/RG.2.2.36013.82409
Pobierz publikację: