A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ewaluacja z długą perspektywą

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz, Płoszaj Adam (2008) Ewaluacja z długą perspektywą [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego i Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.