A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Globalne stosunki ekonomiczne a teoria centrum – peryferie

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2012) Globalne stosunki ekonomiczne a teoria centrum – peryferie [w:] Chimiak Galia, Fronia Marcin (red.): Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 91-119.