A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Historyczne mechanizmy transferu innowacji – handel, misje, migracje

Autor: Roman Szul
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2021) Historyczne mechanizmy transferu innowacji – handel, misje, migracje. Przegląd Geopolityczny (37), ss. 9-37.
Pobierz publikację:

Pod pojęciem transferu innowacji rozumie się pojawienie się w danym miejscu lub w danej społeczności nowych produktów, technologii, upraw, zwierząt hodowlanych, sposobów organizacji władzy i społeczeństwa, wierzeń i wartości pochodzących z innych miejsc lub społeczności. Jest to transfer wiedzy pod postacią przedmiotów, wiedzy zawartej na nośnikach i w umysłach i umiejętnościach ludzi. Wyróżnia się pośrednie i bezpośrednie sposoby transferu innowacji. Te pierwsze mają miejsce przy okazji innych działań: handlu, wojen i podbojów, misji religijnych, migracji spowodowanych różnymi czynnikami. Te drugie obejmują świadome działania władz mające na celu sprowadzanie wiedzy i umiejętności oraz transfer wiedzy w wyniku wypraw naukowych. Niniejsze opracowanie omawia ogólne cechy transferu innowacji oraz bardziej szczegółowo handel, misje religijne oraz migracje jako mechanizmy transferu innowacji, od czasów najdawniejszych do XX wieku.