A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr hab. Roman Szul, prof. uczelni

Stanowisko: profesor uczelni
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: ekonomia, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, polityka regionalna, regionalizm, teoria narodu, językoznawstwo polityczne, geografia języków.
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Roman Szul jest profesorem nadzwyczajnym w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1976 r., tam też uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (r. 1982) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1993). Od 1981 r. zatrudniony w Uniwersytecie Warszawskim, od 1993 jako prof. nadzwyczajny. Zajmuje się problematyką ekonomiczną, ekonomiczno-geograficzną, polityką regionalną a także kwestiami ruchów regionalnych i narodowych oraz zagadnieniami polityczno-językowymi (language politics). Brał udział w szeregu programów badawczych. Był ekspertem min. ministerstw rozwoju regionalnego i gospodarki, samorządów wojewódzkich Mazowsza i Podlasia, unii Metropolii Polskich, itd. Był członkiem m.in. rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma Annual of Language and Politics.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2166-0003

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Osiągnięcia i wyzwania badań polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. 15-16.10.2012; Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Referat: Polityka energetyczna w Unii Europejskiej a kształtowanie struktur przestrzennych (ze szczególnym uwzględnieniem Polski).
  • The Eastern Dimension of the United Europe. 12-14.09.2012; University of Łódź and University of Lutsk, Chełm - Lutsk, Ukraina. Referat: The West (the EU and NATO) and Its Eastern Neighbours:Fading Interests, Weakening Ties?
  • Old and New. Past, present and future of the post-communist world. Warsaw East European Conference. 15-18.07.2012, Warszawa. Prowadzenie sesji 
  • Reshaping Power, Shifting Boundaries. 22nd World Congress of Political Science. 08-12.07.2012; Madryt. Referat: From Dialects into Regional Languages: the Cases of Kashubian and Silesian in Poland
  • Kryzys. Aspekty społeczne i kulturowe. 8. sympozjum socjologiczne Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. 18.04.2012; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa. Referat: Rozpuszczająca się Europa? Kryzys (mitu) tożsamości europejskiej a kryzys funkcjonowania Unii Europejskiej.
  • Ogólnopolska i międzynarodowa konferencja Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań. 22-23.11.2012; Wydział Politologii UMCS, Lublin. Referat: Historie językowe miast. Próba teorii.

 

 

 
Projekty realizowane w ramach EUROREG