A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Jak profesjonalizować ewaluację? Krytyczne spojrzenie na inicjatywę PTE na rzecz stworzenia opisu kwalifikacji „Prowadzenie ewaluacji”

Autor: Kupiec Tomasz
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kupiec Tomasz (2022) Jak profesjonalizować ewaluację? Krytyczne spojrzenie na inicjatywę PTE na rzecz stworzenia opisu kwalifikacji „Prowadzenie ewaluacji”. Polski Przegląd Ewaluacyjny, I/2022, pp. 103-134.
Pobierz publikację:

Artykuł ten jest krytyczną refleksją nad inicjatywą Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego na rzecz stworzenia ram kwalifikacji ewaluatora. Bezpośrednim celem jest wskazanie warunków sukcesu działań na rzecz profesjonalizacji ewaluacji poprzez certyfikację kompetencji i ocena, na ile inicjatywa PTE te warunki spełniała. Podstawą rozważań był systematyczny przegląd literatury dotyczącej certyfikacji, potwierdzania kwalifikacji ewaluatora i ich wpływu na jakość i wykorzystanie ewaluacji. Przegląd doświadczeń i polemik prowadzonych w środowiskach ewaluatorów innych krajów sugeruje, że skuteczność mechanizmu potwierdzania kwalifikacji ewaluatora wymaga m.in.: silnego, wiarygodnego lidera, zrównoważenia wymogów grandparentingu i decertyfikacji, rozróżnienia w kontekście ram kompetencyjnych co najmniej ról – zamawiającego i wykonującego ewaluację, wskazania przekonującego związku między potwierdzaniem kwalifikacji i jakością ewaluacji oraz zrezygnowaniu z pomysłu certyfikacji na rzecz dobrowolnego potwierdzania kwalifikacji.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Instytucjonalne determinanty i mechanizmy wykorzystania ewaluacji w organizacjach sektora publicznego (NCN) (2020-2024)