A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Market and Identity as Determinants of Cultural Diversity in an Integrating Europe

Autor: Szul Roman
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2007) Market and Identity as Determinants of Cultural Diversity in an Integrating Europe [in:] Janicki Wojciech (ed.): European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Polish Geographical Society.