A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Nowe tendencje gospodarcze, polityczne i kulturowe, ich potencjalny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami oraz wnioski dla Polski

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2009) Nowe tendencje gospodarcze, polityczne i kulturowe, ich potencjalny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami oraz wnioski dla Polski [w:] Wiktorow Aleksandra (red.): Kryzys gospodarczy. Zagrożenie czy szansa? Gdańsk-Warszawa: Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 32–39.