A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

O adekwatności teorii naukowych w różnych kontekstach kulturowych

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2010) O adekwatności teorii naukowych w różnych kontekstach kulturowych. Przegląd Organizacji, nr 2/2010, ss. 16-20.

Abstrakt
Artykuł poświęcony był weryfikacji sześciu hipotez.
1. W tych państwach OECD oraz w najbogatszych państwach świata, w których jest większa produktywność mamy do czynienia z większymi nierównościami dochodów – odrzucona.
2. Wraz z postępem globalizacji i tworzeniem się nowej gospodarki, w państwach OECD, oraz w 21 najbogatszych państwach świata, rosną nierówności dochodów – odrzucona.
3. Wzrost nierówności dochodów w państwach OECD współwystępuje z większą dynamiką produktywności - odrzucona.
4. Odmienności mechanizmów gospodarczych w krajach protestanckich i katolickich są nadal widoczne - przyjęta.
5. Wśród krajów katolickich większą produktywności osiągają te, w których nierówności dochodów wykazują tendencję rosnącą - odrzucona.
6. Postkomunistyczne kraje katolickie różnią się mechanizmami gospodarczymi od zachodnioeuropejskich krajów katolickich, które nie przeszły przez komunizm – odrzucona.