A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Od dziewiczości do sprawiedliwości, czyli czego ruch ekologiczny może nauczyć się z lektury postwzrostu

Autor: Rok Jakub
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Rok Jakub (2020) Od dziewiczości do sprawiedliwości, czyli czego ruch ekologiczny może nauczyć się z lektury postwzrostu. Czas Kultury, Nr 3(206), ss. 27-34.

Celem artykułu jest sprawdzenie jak postwzrost może posłużyć wzmocnieniu oddolnego ruchu ekologicznego w Polsce. Zainicjowany w 2017 roku Obóz dla Puszczy jest symbolicznym początkiem nowej fali ekologicznej; podsuwamy mu teoretyczne zwierciadło służące budowaniu samowiedzy, odkrywaniu filozoficznych fundamentów działania. Nieskuteczność konserwacjonizmu wzmaga ryzyko utowarowienia przyrody. Alternatywą jest ścieżka sprawiedliwości ekologicznej – pojawia się jednak pytanie, czy może być podjęta spoza społeczności lokalnej. Odpowiedzi szukam w redefinicji kategorii źródła utrzymania oraz wyjściu poza dualizm człowiek-natura, w kierunku relacyjnej wartości przyrody.

 

LINK