A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ożywianie pamięci: trauma, przemoc seksualna i intersekcjonalność w Pałacu Wiesława Myśliwskiego

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Pobłocki Kacper (2023) Ożywianie pamięci: trauma, przemoc seksualna i intersekcjonalność w Pałacu Wiesława Myśliwskiego. Wielogłos 2(56), ss. 59-82.
DOI: 10.4467/2084395XWI.23.011.18189
Pobierz publikację:

Tekst stanowi krytyczne omówienie powieści Pałac Wiesława Myśliwskiego. Autor najpierw przedstawia istniejące interpretacje tej powieści, a następnie pokazuje, iż brakuje w nich opisu tego, co jest jednym z fundamentalnych elementów fabuły: opisu przemocy seksualnej „jaśniepanów” na kobietach zarówno z klasy szlacheckiej, jak i chłopskiej. Na podstawie tego materiału autor twierdzi, iż Pałac jest przenikliwą analizą związków między klasowością a płcią kulturową, i w tym sensie pokazuje, iż proza Myśliwskiego jest intersekcjonalna. W ostatniej części artykułu autor omawia najnowsze badania psychologiczne oraz neurologiczne traumy i pokazuje, że tłumaczą one nie tylko treści zawarte w Pałacu, ale i formę tej powieści.