A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Pasażerskie połączenia kolejowe jako element sieci powiązań międzynarodowych polskich regionów

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Majewski Jakub (2023) Pasażerskie połączenia kolejowe jako element sieci powiązań międzynarodowych polskich regionów. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 26(1), ss. 88-98.
DOI: https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.23.006.17403
Pobierz publikację:

Artykuł prezentuje, na przykładzie powiązań grupy miast pełniących rolę stolic regionów w Polsce i graniczących z  nimi regionów zagranicznych, różnice pomiędzy powiązaniami infrastrukturalnymi a  ofertą przewozową dostępną w transporcie kolejowym. Analiza poszczególnych relacji pozwala na porównanie potencjalnych i rzeczywistych możliwości realizacji podróży. Pierwsza część pracy opisuje metodę badań i  wykorzystywane źródła oraz zawiera analizę potencjału infrastrukturalnego oraz rzeczywistej oferty przewozowej. Druga część przedstawia uporządkowane zestawienie parametrów połączeń realizowanych między miastami wojewódzkimi a stolicami sąsiadujących państw i regionów zagranicznych. W części trzeciej zaprezentowana została ocena i opis stopnia wykorzystania potencjału infrastrukturalnego. Całość zamyka podsumowanie, wskazujące na niską, w wielu przypadkach nieuzasadnioną uwarunkowaniami zewnętrznymi, jakość kolejowych powiązań międzynarodowych polskich regionów.