A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Pieniądze z UE całego szczęścia nie dają… (uwagi o wpływie transferów na rozwój Polski)

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2021) Pieniądze z UE całego szczęścia nie dają… (uwagi o wpływie transferów na rozwój Polski) [w:] Orłowski Witold (red.) Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 124-135.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489
Pobierz publikację:

Publikacja prezentuje przekrojowe spojrzenie na konsekwencje uczestnictwa Polski w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE). Przedstawiono w niej syntetycznie problematykę korzyści z członkostwa Polski w UE oraz szacunki efektów gospodarczych udziału w JRE i napływu transferów (funduszy strukturalnych i funduszy związanych ze wspólną polityką rolną), a także bilans korzyści i kosztów wynikający dla Polski z czterech swobód JRE: przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników. Tom zawiera również refleksję na temat znaczenia funduszy europejskich dla rozwoju Polski oraz bilansu korzyści i kosztów członkostwa dla polskiego sektora rolno-spożywczego.

Autorzy książki „Pieniądze z UE całego szczęścia nie dają… (uwagi o wpływie transferów na rozwój Polski)” pod redakcją Witolda M. Orłowskiego: dr hab. Maciej Duszczyk, prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, dr hab. Marta Götz, prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, prof. dr hab. Witold M. Orłowski, prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Joanna Stefaniak. 

Książka została wydana przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, Fundację Konrada Adenauera oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).