A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polityka wielokulturowości, zjawiska towarzyszące i przesłanki niepowodzenia

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2012) Polityka wielokulturowości, zjawiska towarzyszące i przesłanki niepowodzenia (w:) Bieńkowska Małgorzata, Sadowski Andrzej (red.): Polityka wielokulturowości a migracje, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 11-34.