A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska lokalna 2007

Autor: Gorzelak Grzegorz red.
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (red.) (2008) Polska lokalna 2007. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Pobierz publikację:

Książka Polska lokalna 2007 prezentuje część wyników badań podjętych z inicjatywy rządu przez CBOS w 2007 r., których celem był wszechstronny opis warunków życia społeczeństwa polskiego. Praca jest raportem podsumowującym wywiady z przedstawicielami instytucji lokalnych w 63 wybranych gminach, przeprowadzone przez zespół EUROREG. Omawia też zogniskowane wywiady grupowe zespołu ERESTE z mieszkańcami siedmiu gmin, reprezentujących różne typy jednostek lokalnych.

Zespół EUROREG koncentrował się na "rozwojowej" stronie badanych układów lokalnych i zauważył głównie postępy i dynamikę zmian. Zespół ERESTE swoją uwagę skupił natomiast na mieszkańcach gmin i poświęcił ją w części tym, którzy w trakcie procesów rozwoju i zmian strukturalnych przegrali lub nie wykazali się odpowiednią siłą i aktywnością. Prezentowane tu wyniki dostarczają łącznie najpełniejszego chyba "wielobarwnego" obrazu Polski lokalnej po zakończeniu transformacji ustrojowej w naszym kraju, zarówno jej sukcesów w wymiarze ogólniejszym, jak i porażek będących udziałem niektórych układów lokalnych i ich mieszkańców.


SPIS TREŚCI  

Wstęp.

Grzegorz Gorzelak, Polska lokalna 2007 - synteza.

RAPORTY PODSUMOWUJĄCE BADANIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH GMIN.

Karol Olejniczak, Adam Płoszaj, Gminy pospegeerowskie.

Maciej Smętkowski, Gminy przygraniczne.

Bohdan Jałowiecki, Gminy restrukturyzowane.

Mikołaj Herbst, Paulina Piotrowska, Gminy odnoszące sukces.

Marek Kozak, Anna Tucholska, Miasta średnie.

Andrzej Miszczuk, Gminy zacofane.

Katarzyna Staszyńska, Hanna Bojar, Warunki życia polskich rodzin: problemy i strategie. Kluczowe wnioski z badań siedmiu gmin.