A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u

Autor: Gorzelak Grzegorz red.
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (red.) (2007) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Pobierz publikację:

Z okazji trzydziestolecia istnienia zespół tworzący obecnie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW przygotował książkę prezentującą najważniejsze nurty prowadzonych przezeń badań. Główne wątki badań to:analiza procesów rozwoju regionalnego i lokalnego w różnych jego aspektach (zróżnicowanie poziomu rozwoju, poziomu wykształcenia i innowacyjności gospodarki); studia nad historyczno-kulturowymi czynnikami rozwoju Polski i jej regionów; analiza czynników rozwoju regionalnego, przede wszystkim metropolizacji, polityki spójności UE, współpracy transgranicznej; rola czynników instytucjonalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym.


SPIS TREŚCI

ANTONI KUKLIŃSKI, EUROREG jako szkoła naukowa studiów regionalnych.

GRZEGORZ GORZELAK, Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej.

MIKOŁAJ HERBST, Edukacja a zróżnicowanie rozwoju polskich regionów.

AGNIESZKA OLECHNICKA, Innowacyjność polskich regionów.

MARIA HALAMSKA, Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi.

JANUSZ HRYNIEWICZ, Historyczne przesłanki różnic regionalnych. Regiony ekonomiczne i ideologiczne.

ROMAN SZUL, Regionalizm w Polsce na tle europejskim.

BOHDAN JAŁOWIECKI, Metropolie jako bieguny rozwoju.

MACIEJ SMĘTKOWSKI, Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza.

MAREK W. KOZAK, Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym.

KATARZYNA KROK, Współpraca przygraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego.

KAROL OLEJNICZAK, Rola Programu Współpracy Przygranicznej PHARE w rozwoju lokalnym województw zachodnich.

ANNA TUCHOLSKA, Powiaty a rozwój lokalny. Analiza działania instytucji i współpracy z gminami.

ANDRZEJ MISZCZUK, Finansowe aspekty funkcjonowania miast na prawach powiatu po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

ADAM PŁOSZAJ, "Cztery kapitały" w strategiach lokalnych. Grzegorz Gorzelak, Na 30-lecie EUROREG-u.