A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Prawa człowieka a polityka wielokulturowości

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2010) Prawa człowieka a polityka wielokulturowości [w:] Pietrzyk-Reeves Dorota, Kułakowska Małgorzata (red.): Studia nad wielokulturowością, Kraków: Księgarnia Akademicka.