A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Przedsiębiorczość i stosunek Polaków do pracy. Stan obecny i perspektywy zmian

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2010) Przedsiębiorczość i stosunek Polaków do pracy. Stan obecny i perspektywy zmian. Przegląd Organizacji, nr 10/2010, ss. 24-27.

Abstrakt
Nowa przedsiąbiorczość jest definiowana, jako szeroka partycypacja menedżerów i pracowników w codziennych usprawnieniach technicznych i organizacyjnych. Wychodząc z tych założeń, dokonano oceny sytuacji w polskich przedsiębiorstwach. W celu przemiany szeregowych pracowników w „przedsiębiorców” musi być spełnione kilka warunków: niski psychiczny koszt pracy, aktywność intelektualna, motywacje do osiągnięć i demokratyczny styl kierowania. Potwierdzają to wyniki badań zrealizowane w 14 polskich firmach.