A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Psychiczne przesłanki efektywności pracy w Unii Europejskiej

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2008) Psychiczne przesłanki efektywności pracy w Unii Europejskiej. Przegląd Organizacji, Nr 2/2008.

Abstrakt
Artykuł pokazuje relacje między psychicznym dyskomfortem a efektywnością pracy w międzynarodowej perspektywie porównawczej. Analizy są oparte na hipotezie, że wysoki dyskomfort tworzy wysoki koszt psychiczny i powoduje, że mniej energii psychicznej może być przeznaczone na pracę. W celu udowodnienia tego, pod uwagę wzięto rezultaty sondaży międzynarodowych. Międzynarodowe badania realizowane w krajach UE pokazują, że w krajach Europy Wschodniej wysoki poziom dyskomfortu psychicznego wiążę się ze skłonnością do zmniejszania ilości i jakości pracy.