A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2007) Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 76 - 96.