A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Byli pracownicy

Prof. dr hab. Maria Halamska

Stanowisko: profesor zwyczajny
Specjalizacja: socjologia wsi, rozwój lokalny, rozwój wiejski, samorząd terytorialny, kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej.
Dydaktyka (rok akademicki 2016/2017): Seminarium magisterskie, Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (wykład), Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (ćwiczenia), Socjologia (wykład)
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Maria Halamska Jest socjologiem, profesorem nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w 1978 na podstawie pracy „Konflikty w funkcjonowaniu systemu produkcji rolniczej”, habilitacja 1992 na podstawie rozprawy „Chłopi polscy na przełomie epok”, tytuł profesora nauk humanistycznych w 2003 roku. Stypendystka Rady Europy oraz dwukrotnie  Rządu Francuskiego. W okresie 1972-1997 pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, od 1997 do chwili obecnej profesor w EUROREG UW oraz w IRWiR PAN. W latach 2002, 2003, 2005 professeur associé w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Kierowała 20 projektami badawczymi z zakresu socjologii wsi, rozwoju lokalnego i rozwoju wiejskiego na terenie Polski. Współautorka pięciu projektów międzynarodowych; badania we Francji, w Kanadzie, Brazylii, Portugalii, Tunezji, Rumunii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Autorka 18 książek, współautorka – 60, autorka ponad 100 artykułów naukowych, publikowanych w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim, portugalskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi, Académie d’Agriculture de France.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Acteurs et stratégie du développement local en Europe. 16.01.2012; Académie d’Agriculture de France. Paryż, Francja. Referat: Le nouveau modele de développement rural et la PAC: LEADER en Pologne.
  • Ogólnopolska konferencja Jak organizacje pozarządowe zmieniają polska wieś. 17-18.05.2012; Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich; Sandomierz. Udział w dyskusji panelowej: Perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Wyzwania, działania i potrzeby lokalnych organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
  • Ogólnopolska konferencja Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast. 20-21.06.2012; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Fundacja Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Łódź. Referat: W pogoni za zmieniającym się światem. Dynamika przemian społeczno-kulturowych na wsi po 1989 roku.
  • Action locale et développement territorial en Europe Centrale. 16.10.2012; Centre Marc Bloch, Berlin, Niemcy. Referat: Dolina Karpia et Kraina Rawki (Vallée de la Carpe et Pays de Rawka) et/ou LEADER en Pologne.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG