A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Regionalny Model Równowagi Ogólnej TERM i przykłady jego zastosowania w Polsce

Autorzy: Horridge Mark, Rokicki Bartłomiej, Zawalińska Katarzyna
Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Horridge Mark, Rokicki Bartłomiej, Zawalińska Katarzyna (2017) Regionalny Model Równowagi Ogólnej TERM i przykłady jego zastosowania w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwerystetu Warszawskiego (WUW), ss.140.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323528890

Regionalne modele równowagi ogólnej (Computable General Equilibrium, CGE) tworzą grupę modeli obecnie najczęściej wykorzystywanych w kształtowaniu efektów polityk makroekonomicznych na różnych poziomach agregacji terytorialnej. W celu ich spopularyzowania w Polsce powstała idea przedstawienia polskiej wersji modelu CGE o nazwie TERM (The Enormous Regional Model), obejmującego 16 województw, wraz z przykładami jego różnorodnego zastosowania do oceny wybranych polityk regionalnych i ich efektów w Polsce.

Książka poszerza wiedzę dotyczącą budowy i założeń teoretycznych tego rodzaju modeli oraz sposobów interpretacji generowanych przez nie wyników. Jest skierowana zarówno do osób zainteresowanych prowadzeniem własnych badań wykorzystujących regionalne modele CGE, jak i tych, które w swojej pracy zawodowej posługują się rezultatami analiz wykonanych za pomocą tego typu modeli makroekonomicznych.

W rozdziale pierwszym Autorzy szczegółowo omawiają założenia metodologiczne modelu TERM oraz proces jego kalibracji i dezagregacji regionalnej. Kolejne części pokazują praktyczne przykłady wykorzystania modelu TERM do oceny efektów różnych polityk makroekonomicznych w Polsce. Rozdział drugi zawiera analizę efektów wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w ramach wspólnej polityki rolnej w Polsce, przeprowadzoną na podstawie statycznej wersji modelu. W rozdziale trzecim oceniono wpływ inwestycji w działalność B+R na rozwój gospodarczy Polski i poszczególnych województw. Rozdział czwarty zawiera szczegółową analizę efektywności wsparcia w ramach instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej na terenie województwa wielkopolskiego przy użyciu dynamicznej wersji modelu TERM.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy (NCN) (2013-2016)