A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Byli pracownicy

Dr hab. Katarzyna Zawalińska

Stanowisko: adiunkt naukowy
Specjalizacja: modelowanie ekonomiczne i ekonometryczne - regionalne modele równowagi ogólnej (CGE), Polityka Regionalna, Wspólna Polityka Rolna, Polityka rozwój obszarów wiejskich, ewaluacja projektów i programów unijnych, ekonomia rozwoju.
Publikacje [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Katarzyna Zawalińska pracowała w EUROREG w latach 2010-2013 r. na stanowisku adiunkta naukowego. Obecnie współpracuje z EUROREG-iem w ramach proejktu "Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy". Jest też Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł doktora habilitowanego oraz tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Uniwersytecie Cambridge (Development Studies, Corpus Christi College), gdzie otrzymała stopień Master of Philosophy z zakresu ekonomii rozwoju (2004). Ukończyła też anglojęzyczny program studiów Columbia na WNE, UW (1994-1997). Odbyła wiele staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Helsińskim w Monash University (Australia), Glasgow University (Scotland), Sacred Hard University (USA). Jest laureatką wielu stypendiów, w tym: Polityki - Zostańcie z nami (2008), Dekabana Liddle (2006, 2002), British Council (2003/2004), Banku Światowego (2003/2004), Cambridge Overseas Trust (2003/2004), Stypendium ING Bank (2002), Stypendium CASE (2001/2002). K. Zawalińska jest autorką wielu publikacji, w tym artykułów w prestiżowych czasopismach zagranicznych (Applied Economics, Comparative Economic Studies, Agricultural Economics), artykułów w czasopismach krajowych oraz publikacji książkowych. Prowadziła wiele projektów naukowych zarówno polskich jak i międzynarodowych (ESPON, Bank Światowy). K. Zawalińska była Członkiem Europejskiej Fundacji Nauki (Komitet ds. Nauk Społecznych) (2010/2012) oraz Członkiem Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie Rzeczpospolitej (2009/2010). Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Laureatka Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004) i nagrody Banku BISE im. Prof. Kuli (2004) za pracę doktorską.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG