A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rivers and mountains, and national and regional identities

Autor: Szul Roman
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2022) Rivers and mountains, and national and regional identities [in:] Marek Sobczyński, Krystian Hefner, Andrzej Rykała and Brygida Solga (eds.) Region and Regionalism No. 14. Rivers in the lives of nations, in their economy and politics, Opole: Instytut Śląski, pp. 41-48.