A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rola nauki w procesie ewolucji polityki inteligentnych specjalizacji w Unii Europejskiej

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka (2020) Rola nauki w procesie ewolucji polityki inteligentnych specjalizacji w Unii Europejskiej. Zagadnienia naukoznawstwa, vol 55, I (219) 2019, ss. 95-101.
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ZN.2019.005
Pobierz publikację:

Celem artykułu jest przedstawienie planowanych kierunków zmian w zakresie polityki inteligentnych specjalizacji w UE. Zmiany w zakresie tej polityki polegają na: 1) nadaniu jej większego priorytetu w polityce spójności, 2) jakościowym podejściu do opracowywania i wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji, 3) uwzględnieniu potrzeb różnych grup regionów oraz 4) wzmacnianiu współpracy transregionalnej w zakresie inteligentnych specjalizacji. Autorka proponuje wzmocnienie roli KN PAN w procesach planowania polityki inteligentnych specjalizacji zgodnie z podejściem Quadruple Helix czy Civic Univeristy.