A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr hab. Agnieszka Olechnicka, prof. uczelni

Stanowisko: profesor uczelni
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, rola sektora nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, przestrzenne aspekty innowacyjności i działalności naukowo-badawczej, bibliometria i naukometria, współpraca terytorialna i transgraniczna, społeczeństwo informacyjne, rozwój regionów peryferyjnych.
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Profesor uczelni, doktor habilitowana Agnieszka Olechnicka od 2016 r. jest dyrektorką Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności układów terytorialnych. Uczestniczyła w realizacji kilku projektów europejskich (w ramach Programów Ramowych UE, Programów ESPON oraz INTERREG), a także w szeregu projektów krajowych o charakterze badawczym i eksperckim, również w charakterze koordynatora badań. Prowadziła badania w Polsce, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Kanadzie. Realizowała projekty zlecane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędy Marszałkowskie (mazowiecki, lubelski, pomorski). Specjalizuje się w szczególności w analizie powiązań sfery naukowo-badawczej i sfery biznesu przy wykorzystaniu zarówno ilościowych (w tym rzadko stosowanych danych bibliometrycznych), jak i jakościowych danych i metod badawczych. Jej najnowsza publikacja “Potencjał nauki a innowacyjność regionów” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012) prezentuje rezultaty habilitacyjnego projektu badawczego MNiSW. Jest również współredaktorem książki „Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation” (Routledge, 2012).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5525-636X

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Konferencja „Cambridge Central European Conference 2022”, 12.02.2022, University of Cambridge, udział w panelu: Addressing Regional inequalities in Central Europe
  • Perspektywy, wyzwania i bariery rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie podkarpackim, Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, konferencja on-line, 2 grudnia 2020; Prowadzenie panelu: Województwo podkarpackie wobec nowych wyzwań gospodarczych
  • Scientific Advisory Group Pilot actions on Industrial Transition and Interregional Cooperation, Wideoconferencja, 3 lipca 2020, prezentacja: Convergence of less developed regions
  • GRINCOH conference "Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe" 20-21.06.2013; Budapeszt, Węgry. Referat: Networks of Interregional R&D collaboration in CEE (wspólnie z Adamem Płoszajem).
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG