A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr hab. Agnieszka Olechnicka, prof. uczelni

Stanowisko: profesor uczelni
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, rola sektora nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, przestrzenne aspekty innowacyjności i działalności naukowo-badawczej, bibliometria i naukometria, współpraca terytorialna i transgraniczna, społeczeństwo informacyjne, rozwój regionów peryferyjnych.
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Profesor uczelni, doktor habilitowana Agnieszka Olechnicka od 2016 r. jest dyrektorką Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności układów terytorialnych. Uczestniczyła w realizacji kilku projektów europejskich (w ramach Programów Ramowych UE, Programów ESPON oraz INTERREG), a także w szeregu projektów krajowych o charakterze badawczym i eksperckim, również w charakterze koordynatora badań. Prowadziła badania w Polsce, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Kanadzie. Realizowała projekty zlecane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędy Marszałkowskie (mazowiecki, lubelski, pomorski). Specjalizuje się w szczególności w analizie powiązań sfery naukowo-badawczej i sfery biznesu przy wykorzystaniu zarówno ilościowych (w tym rzadko stosowanych danych bibliometrycznych), jak i jakościowych danych i metod badawczych. Jej najnowsza publikacja “Potencjał nauki a innowacyjność regionów” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012) prezentuje rezultaty habilitacyjnego projektu badawczego MNiSW. Jest również współredaktorem książki „Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation” (Routledge, 2012). Członkini Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN na kadencję 2023-27.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5525-636X

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Konferencja „Cambridge Central European Conference 2022”, 12.02.2022, University of Cambridge, udział w panelu: Addressing Regional inequalities in Central Europe
  • Perspektywy, wyzwania i bariery rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie podkarpackim, Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, konferencja on-line, 2 grudnia 2020; Prowadzenie panelu: Województwo podkarpackie wobec nowych wyzwań gospodarczych
  • Scientific Advisory Group Pilot actions on Industrial Transition and Interregional Cooperation, Wideoconferencja, 3 lipca 2020, prezentacja: Convergence of less developed regions
  • GRINCOH conference "Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe" 20-21.06.2013; Budapeszt, Węgry. Referat: Networks of Interregional R&D collaboration in CEE (wspólnie z Adamem Płoszajem).
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG