A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rozwój lokalny

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Bohdan Jałowiecki (red.) (1989) Rozwój lokalny. Seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 16. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, s. 361.
Pobierz publikację: