A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Stosunki pracy w polskich organizacjach

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2007) Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 301.
Pobierz publikację:

Janusz T. Hryniewicz, badając stosunki pracy w polskich organizacjach, eksponuje kulturowe uwarunkowania zachowań pracowniczych, których źródeł szuka w historii Polski i Europy, a także w zjawiskach współczesnych. Na podstawie badań empirycznych opisuje modele motywacyjne, bada też psychiczny koszt pracy, który wiąże się z innowacyjnością pracowniczą i postawami irracjonalnymi. Autor zajmuje się wzajemną zależnością między stylami kierowania, zachowaniem pracowników, efektywnością przedsiębiorstw i stosunkami własności. Stawia pytania:

  • Czy podręcznikowe zasady kierowania mają zastosowanie w polskiej kulturze organizacyjnej?
  • Czy metody kierowania w firmach prywatnych różnią się od metod stosowanych w przedsiębiorstwach państwowych?
  • Czy zmiany własnościowe przyczyniły się do wzrostu alienacji pracy?
  • Jakie są źródła alienacji?
  • W jakiej mierze jest ona efektem dominacji, a w jakiej tkwi w samych wyalienowanych?
  • Czy władza jest używana do koordynowania pracy, czy raczej służy utrwalaniu stosunków klasowych?
  • Na czym polega symboliczna dominacja i jak się przejawia w sporach ideologicznych?

Autor zwraca także uwagę na przeszkody osobowościowe utrudniające współdziałanie i blokujące dostosowanie polskich organizacji do gospodarki opartej na wiedzy. Szuka odpowiedzi na pytanie, jak należy postępować, by wybrać optymalny styl kierowania.


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 

ROZDZIAŁ 1. Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej.

ROZDZIAŁ 2. Modele motywacyjne.

ROZDZIAŁ 3. Koszt psychiczny a inicjatywa i innowacyjność.  

ROZDZIAŁ 4. Style kierowania.  

ROZDZIAŁ 5. Sztywność i elastyczność w doborze stylu kierowania.  

ROZDZIAŁ 6. Metody kierowania ludźmi a efektywność przedsiębiorstw. Czy podręcznikowe zasady kierowania są skuteczne w polskich warunkach?

ROZDZIAŁ 7. Dlaczego przedsiębiorstwa prywatne i publiczne stosują różne metody kierowania? Dwie perspektywy analityczne: konfliktowa i funkcjonalna.  

ROZDZIAŁ 8. Alienacja, kultura i stosunki klasowe w polskich przedsiębiorstwach.  

ROZDZIAŁ 9. Przeszkody osobowościowe we współdziałaniu i decydowaniu zbiorowym.

ROZDZIAŁ 10. Gospodarka oparta na wiedzy i organizacje "uczące się".

ROZDZIAŁ 11. Czynniki sprzyjające i niesprzyjające adaptacji do gospodarki opartej na wiedzy. Optymalny dobróe stylu kierowania.