A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Studia nad obszarami problemowymi w Polsce (Studies on Problem Areas in Poland)

Autorzy: Śleszyński Przemysław, Herbst Mikołaj, Komornicki Tomasz i in.
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Śleszyński Przemysław, Herbst Mikołaj, Komornicki Tomasz i in. (2020) Studia nad obszarami problemowymi w Polsce, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom 7/199, pp. 486.

Publikacja w wersji online.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Analiza obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (MRR) (2018)