A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Studia nad obszarami problemowymi w Polsce (Studies on Problem Areas in Poland)

Autorzy: Jerzy Bański, Wanda Biedka, Dorota Celińska-Janowicz, Marek Degórski, Katarzyna Goch, Sławomir Goliszek, Magda Grabowska, Mikołaj Herbst, Tomasz Komornicki, Marcin Mazur, Agnieszka Olechnicka, Maciej Otmianowski, Filip Piotrowski, Adam Płoszaj, Jakub Rok, Maciej Smętkowski, Marlena Stępień, Marek Więckowski, Rafał Wiśniewski, Katarzyna Wojnar, Przemysław Śleszyński, Paweł Śliwowski
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Śleszyński Przemysław, Herbst Mikołaj, Komornicki Tomasz i in. (2020) Studia nad obszarami problemowymi w Polsce, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom 7/199, pp. 486.

Publikacja w wersji online.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Analiza obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (MRR) (2018)