A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wojny i podboje jako mechanizmy transferu innowacji (Od Sargona Wielkiego do Wernhera von Brauna)

Autor: Roman Szul
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2020) Wojny i podboje jako mechanizmy transferu innowacji (Od Sargona Wielkiego do Wernhera von Brauna). Przegląd Geopolityczny (34), ss. 16-35.
Pobierz publikację:

Artykuł omawia historię wojen i podbojów, od odległej starożytności do czasów współczesnych, które były impulsem lub umożliwiły transfer szeroko rozumianych innowacji (technicznych, kulturowych, społeczno-ekonomicznych, naukowych). Wojny i podboje wpływały na transfer innowacji na różne sposoby: uczenie się od przeciwnika, uczenie się od sojusznika, uczenie się od pokonanych i od zwycięzców, grabież przedmiotów, które stały się zalążkami rozwoju technologii i wiedzy, branie jeńców, którzy swoje umiejętności przekazywali zwycięzcom, likwidowanie przez podbój politycznych barier dla handlu i migracji ludności. Artykuł nie daje ostatecznej odpowiedzi na temat bilansu wojen i podbojów dla rozwoju ludzkości.